De Orde van Advocaten Bonaire

De Orde van Advocaten van Bonaire is opgericht in 2004 en is een vereniging voor advocaten die werkzaam zijn op Bonaire en voor andere juristen die een bijzondere band hebben met Bonaire. De Orde is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, waaraan geen verordenende bevoegdheden toekomen. Het lidmaatschap van de Orde is niet verplicht voor advocaten. De inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is daarentegen wel verplicht voor alle advocaten die in Bonaire werkzaam zijn.

De vereniging heeft als doel de bevordering van de rechtsbedeling en rechtszekerheid op Bonaire.

Downloads

Advocatenlijst Bonaire
Gedragsregels Advocatuur Bonaire

Het bestuur

De Orde van Advocaten kiest democratisch een bestuur, dat bestaat uit een deken, een secretaris en een penningmeester.

De deken wordt gekozen voor een periode van twee jaar. De overige leden van het bestuur worden steeds voor één jaar gekozen.

Het bestuur van de Orde bestaat uit:

Deken: mr. T.J. Leijsen
Advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne
Kaya Gob. Nicolaas Debrot 31
Tel. +599 717 7557
Fax. + 599 717 5115
E-mail: leijsen@ekvandoorne.com
Secretaris: mr. M.M.A. van Lieshout
Advocatenkantoor Van Lieshout & Peterson Law Group
Kaya G.F. Croes 4
Tel. +599 717 7774
E-mail: info@lawgroupbonaire.com

Penningmeester: mr. E.J. Winkel
Advocatenkantoor DavidKock Legal
Kaya L.D. Gerharts Les Galeries Mall 15-16
Tel: +599 717 8587
E-mail: edward.winkel@dk.legal