Klachten en geschillen

Als u een of meerdere officiŽle klachten heeft over een advocaat, dan kunt u terecht bij de Raad van Toezicht voor de advocatuur. Dit is beschreven in de Advocatenwet BES. De Raad van Toezicht treedt op als tuchtrechter voor advocaten en is benaderbaar voor iedereen.

Het is een relatief laagdrempelige procedure, die zeer toegankelijk is. Een beknopt, duidelijk briefje aan de secretaris van de Raad, met vermelding van de reden van de klacht en de naam van de advocaat, volstaat al.

De Raad van Toezicht hanteert de Gedragsregels Advocatuur Bonaire als leidraad voor het toetsen van het handelen van advocaten. Deze gedragsregels zijn opgesteld door de Orde van Advocaten van Bonaire, maar zijn afgeleid van de gedragsregels uit Nederland.

Deze Gedragsregels houden geen verplichtende bindende voorschriften in, maar zijn bedoeld als richtlijn voor de advocaat voor zijn handelen bij de uitoefening van de praktijk.

De gedragsregels hebben algemene geldingskracht. Dit brengt met zich mee, dat ook advocaten die geen lid zijn van de Orde zich er in principe aan moeten houden.

Raad van Toezicht

Zoals aangegeven, is de Raad van Toezicht toegankelijk voor iedereen met een klacht over een advocaat. Niet enkel burgers kunnen klachten indienen, ook advocaten zelf mogen een meningsverschil met een confrŤre aan de Raad van Toezicht voorleggen.

De procedure, in eerste aanleg, ziet er als volgt uit: eerst wordt de klager in de gelegenheid gesteld om zijn of haar grieven schriftelijk te verwoorden. De advocaat tegen wie de klacht is gericht, krijgt daarna de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren. Op korte termijn vindt dan een zitting plaats, waar partijen hun standpunten nader kunnen toelichten. De Raad van Toezicht spreekt vervolgens binnen een redelijke termijn een oordeel uit.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat de advocaat onjuist gehandeld heeft, dan kan de Raad van Toezicht de navolgende sancties opleggen:
- een enkele waarschuwing;
- een berisping;
- een schorsing voor maximaal een jaar;
- schrapping van het tableau.

Raad van Appel

Bij de Raad van Appel kan men in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de Raad van Toezicht. U dient dan binnen drie weken hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van Appel. De Raad van Appel zal vervolgens als laatste instantie een oordeel vellen over de klacht.

Klagers die twijfelen over de zwaarte van hun klachten of de Raad van Toezicht een te grote stap vinden, kunnen voor bemiddeling en advies aankloppen bij de deken van de Orde van Advocaten van Bonaire op het volgende e-mailadres: leijsen@ekvandoorne.com

Contactgegevens Raad van Toezicht:
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje)
Kralendijk
Bonaire